درباره رینگ های پیستون

رینگ پیستون، قطعه ای حلقه ای شکل است که در شیار پیستون موتورهای رفت و برگشتی نظیر موتورهای احتراق داخلی سوار و نصب می شود.

سه وظیفه اصلی رینگ های پیستون در یک موتور رفت و برگشتی عبارتند از:

آب‌بندی محفظه احتراق، طوریکه مانع از عبور گازها از محفظه احتراق به سمت میل لنگ شود. کمک به انتقال حرارت از پیستون به جداره سیلندر. تنظیم میزان مصرف روغن موتور.

رینگ های پیستون قطعاتی به نسبت کوچک و ارزان هستند که در موتورهایی بسیار پیچیده تر و گران قیمت تر از خودشان کار می کنند. در صورتیکه رینگ پیستون وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد، راندمان موتور کاهش یافته و منجر به کاهش در قدرت موتور و افزایش مصرف سوخت می گردد.

قطع نظر از اینکه رینگ پیستون در هواپیما، لوکوموتیو، خودرو و یا یک کمپرسور به کار رفته باشد، این قطعه مسئول عملکرد سیستمی است که در آن استفاده شده است